BASES PER A L'ADJUDICACIÓ D'HABITATGES DE LLOGUER AMB SERVEIS PER A LA GENT GRAN
CODI ÈTIC DE CONDUCTA DE L'AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN
PROTOCOL LOCAL PER A L'ABORDATGE INTEGRAL DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
REGLAMENT DE FUNCIONALMENT INTERN DEL CONSELL MUNICIPAL D'ESPORTS DE SANT JUST DESVERN
REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN DE LA BIBLIOTECA JOAN MARGARIT DE SANT JUST DESVERN
REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN DE LA CASA DE CULTURA CAN GINESTAR
REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN DEL CASAL DE JOVES MUNICIPAL DE SANT JUST DESVERN
REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN DEL CENTRE CÍVIC JOAN MARAGALL
REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN DEL COMPLEX POLIESPORTIU MUNICIPAL "LA BONAIGUA"
REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN DEL CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT
REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN DEL CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA DE SANT JUST DESVERN
REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN DEL CONSELL MUNICIPAL DE JOVENTUT DE SANT JUST DESVERN
REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN DEL CONSELL MUNICIPAL DE LES DONES DE SANT JUST DESVERN
REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN DEL CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT DE SANT JUST DESVERN
REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN DEL CONSELL MUNICIPAL DE SALUT DE SANT JUST DESVERN
REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN DEL CONSELL MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS DE SANT JUST DESVERN
REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN DEL CONSELL MUNICIPAL D'EDUCACIÓ DE SANT JUST DESVERN
REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN DEL SERVEI D'ACOLLIDA DE L'AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN
REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ EN LES PARADETES DE SANT JUST AL CARRER DINS EL MARC DE LES FESTES DE TARDOR
REGLAMENT DE PROTOCOL DE L'AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN
REGLAMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
REGLAMENT DEL CONSELL DE SEGURETAT I PREVENCIÓ, VIALITAT I MOBILITAT DE SANT JUST DESVERN
REGLAMENT DEL MERCAT MINORISTA
REGLAMENT DEL REGISTRE DE SOL.LICITANTS D’HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL DE SANT JUST DESVERN.
REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL DE CLAVEGUERAM DE SANT JUST DESVERN
REGLAMENT DELS SERVEIS DE PROXIMITAT DE L'AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN
REGLAMENT D'ESTABLIMENT DEL SERVEI PÚBLIC D'ESTACIONAMENT REGULAT A LES VIES PÚBLIQUES DEL MUNICIPI DE SANT JUST DESVERN I DE L'APARCAMENT DEL MIL.LENARI
REGLAMENT D'ÚS DE LES CARPES MUNICIPALS DURANT ELS ACTES DE LA FESTA MAJOR AL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL
REGLAMENT D'ÚS DE LES PISTES POLIESPORTIVES MUNICIPALS EN HORARI EXTRAESCOLAR
REGLAMENT D'ÚS DE LES SALES "EL CELLER" I "PONENT" DE LA CASA DE CULTURA CAN GINESTAR
REGLAMENT MUNICIPAL REGULADOR DEL SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL
REGLAMENT PER A L'ÚS DE LA LLENGUA CATALANA
REGLAMENT REGULADOR DE L'ATORGAMENT D'AJUDES ECONÒMIQUES DESTINADES AL PROGRAMA DEL IMSERSO DE VACANCES PER A LA GENT GRAN.
REGLAMENT REGULADOR DE L'ÚS DELS EDIFICIS DELS CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA DE TITULARITAT MUNICIPAL
REGLAMENT REGULADOR DEL REGISTRE MUNICIPAL D'UNIONS ESTABLES DE PARELLA
REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI D'ARXIU MUNICIPAL
REGLAMENT SOBRE L'ÚS D'UNA COMUNICACIÓ NO SEXISTA